Roman Labiak: "KWYRLOK"

Śmiyrgus! (gichanie wodōm)

Śmiyrgus! (gichanie wodōm)
 
Śmigus - dyngus fajno sprawa
Kożdy karlus, mo zabawa
Niy żałujōm, wodōm lejōm
Frele, zaś przed nimi wiejōm
 
Dźwignōm kecki, do dōm gzujōm
Fajne kitka pokazujōm
Potym w dōma przeblykanie
I gorzołki, polywanie
 
Tóż niy szporuj, chopie wody
Niy popsujesz tym urody
Na to frelki, dyć czekajōm
Aż! - nogami, przebiyrajōm!
 
A kiej frelka mokro bydzie
To i pszōnie niy jest w biydzie
Bo to przeca niy bajanie
Że niy jedyn, „coś” dostanie.
 
Autor: Roman Labiak