Roman Labiak: "KWYRLOK"

Tusty szwortek!

Tusty szwortek!
 
Umazany pysk mioł Zepel
Bo już wcis, niy jedyn krepel
Ōma, krepli narobiōła
Cołkiym rada z tego bōła
 
Kreple w fecie upyrszczōne
Na brōnotno, upieczōne
Marmeladōm filowane
Pudercukrym, posypane
 
I choć kreplym sie byrkało
Hōłdy krepli, sie wcinało.
Dzisioj „Tusty szwortek” mōmy
Beztōż, zaś sie nawcinōmy.
 
Autor:  Roman Labiak