Roman Labiak: "KWYRLOK"

Wielkanoc – 2009!

 
 
 
Wielkanoc!
 
Kiej Wielkanoc jes na karku
Kożdy, loto jak w zygarku
Bo trza wszystko naszykować
No i jajca, pofarbować
 
W cebulowy, szałupinie
Farba jajec niy łominie
Beztōż, szale wciep do garca
Kiej brōnotne, chcesz mieć jajca
 
Potym, musisz jajca warzić
Ale! - palcōw, niy poparzić
Mosz już jajca zafarbiōne
Teroz, bydōm łozdobiōne
 
Bo kroszōnka, to kroszōnka
Powiedziała chopu żōnka
Potym jajka poszkrobała
Bo w tym kupa, szprymy miała.
 
Autor: Roman Labiak
-------
 
Hazok!
Bo to przeca niy jes bajka
Że tyż hazok, nosi jajka
Bo natura mu je dała
I we worku je schowała.
------
Loto hazok jajca chowie
Roz pod krzokym a roz w trowie.