Roman Labiak: "KWYRLOK"

naszkryflej mi


 

księga gości

 

Achtōng! Uwaga!

Kiej mi ftosik, chce naszkryflać cosik, to niych naciśnie na tyn napis: księga gości  Abo, na tyn łobrozek na wiyrchu.

Tam niy trza wszystkigo wypisać styknie yno "twój wpis"
 
 
Ale tam tysz poradzisz mi posłać E-maila tak coby inksi niy glocyli i czytali. Tam jes mōj e-mail adres.